Mt. Moriah Baptist Church

Farrington Rd., P.O. Box N-7634, Nassau, New Providence, Bahamas,
242-323-1747 Phone
242-322-3185 Prayer Line