Designer's Hair Centre

Kiki St., P.O. Box CB-13083, Nassau, New Providence, Bahamas,
242-325-6262 Phone