Club Sugar Apple Restaurant & Bar

Prince Charles Dr., P.O. Box FH-14278, Nassau, New Providence, Bahamas,
242-324-4536 Phone